Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden zijn de fundamenten waarop een bedrijf of individu zijn beslissingen en gedrag baseert. Ze geven richting aan de manier waarop we ons gedragen en hoe we met anderen omgaan. Kernwaarden zijn als een kompas dat ons helpt bij het nemen van beslissingen en het creëren van een positieve bedrijfscultuur. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat kernwaarden zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze kunnen worden geïdentificeerd en toegepast.

Definitie van kernwaarden

Kernwaarden zijn de overtuigingen en principes die de fundering vormen van een bedrijf of individu. Ze zijn de diepgewortelde overtuigingen over wat goed en juist is, en vormen de basis voor het nemen van beslissingen en het handelen in overeenstemming met deze waarden. Kernwaarden kunnen betrekking hebben op diverse aspecten, zoals ethiek, integriteit, eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheid, kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie en teamwork.

Belang van kernwaarden

Kernwaardes spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur en het bepalen van de identiteit van een organisatie. Ze zorgen voor consistentie in het gedrag van medewerkers en helpen bij het creëren van een positieve werkomgeving. Kernwaarden zijn ook van invloed op de reputatie van een bedrijf en kunnen een verschil maken bij het aantrekken en behouden van talent. Bovendien kunnen kernwaarden dienen als leidraad bij het nemen van beslissingen en het oplossen van ethische dilemma’s.

Hoe identificeer je kernwaarden?

Het identificeren van kernwaarden kan een proces zijn dat betrokkenheid vereist van zowel leiders als medewerkers. Het begint met het stellen van vragen zoals: Wat is belangrijk voor ons? Welke principes willen we naleven? Wat onderscheidt ons van anderen? Het is ook essentieel om naar de huidige praktijken en gedragingen te kijken om te bepalen welke waarden al worden nageleefd.

Daarnaast kan het nuttig zijn om medewerkers te betrekken bij het identificeren van kernwaarden. Dit kan gedaan worden door middel van workshops, enquêtes of focusgroepen, waarin de meningen en ideeën van medewerkers worden verzameld. Het is belangrijk om een open en inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te delen.

Om de identificatie van kernwaarden te vergemakkelijken, kunnen voorbeelden kernwaarden gegeven worden, zoals eerlijkheid, respect, samenwerking, innovatie en klantgerichtheid. Deze voorbeelden kunnen dienen als inspiratie en als leidraad voor medewerkers bij het bedenken van eigen waarden die passen bij de organisatie.

Toepassing van kernwaarden

Het hebben van kernwaarden is niet voldoende, ze moeten ook worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Dit kan worden gedaan door middel van communicatie, training en het belonen van gedrag dat in lijn is met de kernwaarden.

Communicatie is een essentieel onderdeel van het toepassen van kernwaarden. Het is belangrijk dat leiders de waarden regelmatig bespreken en uitleggen waarom ze belangrijk zijn. Dit kan via interne communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, intranet of teamvergaderingen. Het is ook belangrijk om voorbeelden te geven van situaties waarin de kernwaarden in de praktijk worden gebracht.

Training is een andere manier om kernwaarden toe te passen. Door middel van training kunnen medewerkers leren hoe ze de kernwaarden kunnen vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door middel van rollenspellen, casestudies of workshops.

Ook interessant..

Meest populair

De 3 p’s bij duurzaamheid

Duurzaamheid, wat betekent dat eigenlijk? En hoe leg je het uit? Er is een grote kans dat je het begrip "duurzaamheid" linkt met  de...

Top 10 grootste bedrijven in Nederland

Nederland is misschien een klein landje, maar we hebben flink wat grote, succesvolle bedrijven in ons land. Wij hebben de 10 grootste en meest...

Wat is een VAT-nummer?

Wanneer je een btw-plichtige ondernemer bent is het van groot belang om een omzetbelastingnummer te hebben. In ons eigen land kennen we het btw-nummer...