Hoe je verzeker je personeel tegen ziekte?

Voor MKB werkgevers met personeel kan het heel stressvol zijn als personeel langdurig ziek raakt. Als werkgever ben je verplicht om twee jaar het loon door te betalen, dit kan een flinke aanslag op jouw personeelskosten zijn. Vooral kleine ondernemers kunnen hard geraakt worden door ziektekosten van het personeel. Het is daarom niet zo gek dat veel MKB’ers ervoor kiezen zich te verzekeren tegen de ziektekosten van het personeel. Maar wat wordt er vergoed?

Verzekeren van je medewerkers tegen ziekte

Het verzekeren van je medewerker(s) tegen de kosten van ziekte is niet verplicht. Er zijn veel werkgevers die niet verzekerd zijn tegen verzuim. Het risico op hoge ziektekosten is namelijk voor de meeste werkgevers onaanvaardbaar én onbetaalbaar. Want raakt een personeelslid langdurig ziek, of zelfs arbeidsongeschikt, dan zul jij als werkgever 2 jaar lang de ziektekosten en werkgeversbijdrage moeten betalen (indien de medewerker jonger is dan de AOW leeftijd).

  • Het risico van ziektekosten bij oudere medewerkers (gepensioneerden, medewerkers met de AOW-gerechtigde leeftijd) valt voor de meeste werkgevers te overzien. Oudere medewerkers hoef jeslechts 13 weken door te betalen bij ziekte. In plaats van de gebruikelijke 2 jaar.

Ontzorgen van werkgevers

Binnen het MKB is er meestal minder kennis aanwezig wanneer het gaat om de re-integratie van personeel. Als werkgever moet je voldoen aan de wet verbetering Poortwachter. Deze wet zorgt ervoor dat jepersoneel stapsgewijs weer te laten re-integreren op het werk. Het uit handen geven van dit traject zorgt bij de meeste kleine werkgevers voor een aanzienlijke ondersteuning. De gecertificeerde MKB verzuim-ontzorgverzekering zorgt ervoor dat werkgevers verzekerd zijn tegen de kosten van zieke medewerkers enhet professioneel laten uitvoeren van begeleiding terug naar het werk. Iedere zaak krijgt namelijk een casemanager die ervoor zorgt dat het ziektetraject in de juiste banen wordt geleid. Met als doel het herstel van de medewerker en terugkeer van de medewerker op het werk. Zowel de medewerker als de werkgever ontvangen begeleiding. Het traject voldoet daarbij geheel aan de wet verbetering Poortwachter.

Krijg ik volledige dekking?

Biedt de MKB verzuim-ontzorgverzekering een volledige dekking op alle kosten? Voor het MKB is het verzekeringspakket volledig op maat samen te stellen. Voor een lagere premie kun je als werkgever kiezen voor meer eigen risico. Door een hoger eigen risico te nemen, kun je de eerste weken of maanden zelf de kosten loondoorbetaling en ziekte dragen. De vergoeding van de loonkosten voor uw zieke medewerker hangt samen met het periode en het percentage waaruit je kunt kiezen.

Als werkgever kunt u daarom met verzuimspecialist en verzekeraar Sazas de best mogelijke optie voor uw onderneming bespreke. Vooraf kunt u zich goed laten informeren en bespreekt u uw wensen. Zo zorg je ervoor dat de MKB-verzuimontzorgverzekering toegespitst is op jouw bedrijfsvoering

Ook interessant..

Meest populair

De 3 p’s bij duurzaamheid

Duurzaamheid, wat betekent dat eigenlijk? En hoe leg je het uit? Er is een grote kans dat je het begrip "duurzaamheid" linkt met  de...

Top 10 grootste bedrijven in Nederland

Nederland is misschien een klein landje, maar we hebben flink wat grote, succesvolle bedrijven in ons land. Wij hebben de 10 grootste en meest...

Wat is een VAT-nummer?

Wanneer je een btw-plichtige ondernemer bent is het van groot belang om een omzetbelastingnummer te hebben. In ons eigen land kennen we het btw-nummer...