De kosten van een zieke medewerker worden vaak onderschat

Wat kost een zieke werknemer per dag? Wist je dat een zieke medewerker gemiddeld € 405,- per dag kost? Je bent als werkgever namelijk niet alleen verplicht om het loon door te betalen. Maar ook dingen als verzuimbegeleiding, re-integratie en het regelen van vervangend personeel kosten geld. Ook kan het zijn dat de productie daalt, omdat het lastig is om op korte termijn een vervanger te vinden. Genoeg redenen om jezelf te verzekeren tegen de financiële risico’s van verzuim.

Waaruit bestaan de kosten van een zieke medewerker?

MKB Servicedesk deed in 2023 onderzoek en geeft inzicht in de geschatte kosten van verzuim per medewerker per dag. De schatting gaat uit van een Nederlandse medewerker met een gemiddeld jaarinkomen van € 36.500,-.

Wat Kosten
Kosten voor vervanging € 191,-
Loondoorbetaling € 153,-
Omzetverlies tijdens afwezigheid € 43,-
Kosten arbodienstverlening € 10,-
Interne verzuimbegeleiding € 8,-
Totale kosten € 405,-

Enkele kosten worden hieronder verder toegelicht.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als werkgever ben je verplicht om het loon van de zieke medewerker door te betalen tijdens ziekte. In de cao staan vaak de afspraken vastgelegd over de hoogte van het loon. In het eerste jaar is dit minstens 70% van het loon. Als de medewerker daarmee uitkomt op minder dan het minimumloon, dan moet je dit bedrag aanvullen. In het tweede jaar is dit ook minstens 70% van het loon, alleen ben je dan niet verplicht om dit aan te vullen tot het minimumloon. De medewerker kan dan UWV vragen om een aanvulling.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Volgens de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om de zieke medewerker actief te ondersteunen en begeleiden tijdens ziekte. Of je dit nu zelf doet of uitbesteedt, begeleiding kost altijd geld. Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar het werk, of naar een andere functie binnen het bedrijf. Ook dit kan extra geld kosten voor jou als werkgever.

Ook interessant..

Meest populair

De 3 p’s bij duurzaamheid

Duurzaamheid, wat betekent dat eigenlijk? En hoe leg je het uit? Er is een grote kans dat je het begrip "duurzaamheid" linkt met  de...

Top 10 grootste bedrijven in Nederland

Nederland is misschien een klein landje, maar we hebben flink wat grote, succesvolle bedrijven in ons land. Wij hebben de 10 grootste en meest...

Wat is een VAT-nummer?

Wanneer je een btw-plichtige ondernemer bent is het van groot belang om een omzetbelastingnummer te hebben. In ons eigen land kennen we het btw-nummer...